Drużyna Żak U-9

Kazimierz Michałowicz
trener

Grupa „Żaki” przypada na wiek wczesnoszkolny. Jest to bardzo delikatny okres, dzieci które w nim złapią bakcyla piłki nożnej, wiążą się z nią z reguły na stałe. Treningi powinny być zdominowane przez zróżnicowane formy ruchowe, gry i zabawy a także małe gierki w grupie. Ogólna zdolność ruchowa, obejmująca biegi, starty, skoki i przewroty, jest bazą do rozwoju późniejszej optymalnej sprawności piłkarskiej. Ukierunkowany rozwój zdolności koordynacyjnych jest podstawowym zagadnieniem treningu. Zajęcia prowadzone są ukierunkowane na rozwój umiejętności piłkarskich, związanych z kształtowaniem koordynacji ruchowej i „czuciem piłki” a przede wszystkim specjalistyczny trening techniki poprzez zabawę , przyswajając podstawowe elementy techniki piłkarskiej. Gra w piłkę nożną w małych grupach  powinna być częścią każdych treningów pozwalając dzieciom na swobodną grę wolną od reguł, a w przypadku współzawodnictwa – wolną od wywierania presji na osiągnięcie wyniku. Zabawa i radość z gry w piłkę jest podstawą wszystkiego! Sprawdzenie się sportowo umożliwiają  organizowane turnieje lokalne i turnieje z serii  powiatowych Bawi Nas Piła OPOLSKI ZPN.

Bartosz Major

Dorian Laskowski

Filip Klar

Jan Cebula

Karol Matras

Leon Zebrzyński

Marcin Wysocki

Mateusz Tkacz

Maurycy Sadowski

Natan Pietroczuk