Drużyna Orliki U-11

Mateusz Bednarczyk
trener

Kolejny etap piłkarskiej edukacji w szkółki piłkarskiej to moment, gdy zawodnicy wkraczają w tzw. złoty wiek koordynacji. W tej kategorii wiekowej mamy do czynienia z przejściem od wieku zabawy do wieku nauki. Wszechstronne ćwiczenia i gry ruchowe, czy też różne warianty zabaw z wykorzystaniem piłki, powinny nadal być częścią zajęć. Ogólna zdolność ruchowa w dalszym ciągu jest częścią składową treningu. Będzie ona jednak bardziej ukierunkowana na piłkę nożną, poprzez ćwiczenia koordynacji biegowej, i uzupełniana przez programy ćwiczeń wzmacniających i rozciągających. Będziemy kłaść na szkolenie ukierunkowane na rozwój umiejętności piłkarskich, związanych z kształtowanie koordynacji ruchowej i „czuciem piłki zwiększając rolę jaką odgrywa specyficzna praca z piłką, przygotowując do następnego elementu jakim jest nauka techniki prowadzana z założeniami metodycznymi. W przypadku orlików  zagadnienia techniczne, przy zastosowaniu dodatkowych reguł, uwzględniane będą podczas gry w piłkę, W tym  przypadku mają możliwość sprawdzenia się sportowo na organizowanych turniejach Bawi nas Piłka przez OPOLSKI ZPN.

Antoni Harędziński

Artur Król

Bartosz Romanowicz

Dawid Filus

Fabian Paździorko

Franciszek Piwowarczyk

Julia Ilczyńska

Julian Gutowski

Kacper Bednarczyk

Paweł Ziółkowski

Roch Ziółkowski

Sara Turska

Wojtek Piątek