Wielkanocny wywiad z prezesem

23 września 2022 roku  powołano nowy zarząd MZLKS Czarni Otmuchów, którego  prezesem został Kazimierz Siembab.
Co zmieniło się po 6 miesiącach zarządzania klubem?

Był to okres wytężonej pracy, w którym udało się między innymi uporządkować i wyjaśnić sprawy formalno-prawne, organizacyjne i finansowe. Od wyboru nowego zarządu po trzech miesiącach w styczniu  2023 uchwalono na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zmianę statutu klubu, tak aby formuła zawarta w dokumencie odpowiadała obecnym realiom oraz uchwalono wpisanie Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców . Zmiany te ułatwiają klubowi poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania i otwierają nowe perspektywy nawiązania współpracy. Ponadto prowadzenie finansów klubu przekazano firmie zewnętrznej SIGMA MKJ SP Z O.O. Mamy możliwość na bieżąco monitorowania i zarządzania finansami klubu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wykonywanej usługi i dotychczasowej współpracy.
Takie rozwiązanie pozwala znacznie zaoszczędzić czas i skoncentrować się bardziej na głównej działalności klubu.

Jesteśmy przy finansach to jak zmieniła się kondycja finansowa klubu w tym okresie?

Powiem szczerze, że nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy z początkiem roku 2023. Poprzednie lata wskazywały na brak zainteresowania klubem na taką skalę jak obecnie. Wykonana praca wizerunkowa , marketingowa i osiągane wyniki klubu przyniosły efekty. Pozyskano znaczących sponsorów. Klubem coraz mocniej interesują się nowi sponsorzy, a umowy z dotychczasowymi sponsorami mamy nadzieje, że będą w przyszłości przedłużane na jeszcze bardziej atrakcyjnych dla klubu warunkach.
Głównym sponsorem i udziałowcem w finasowaniu dotowaniu klubu jest UMG Otmuchów.
Do grona sponsorów dołączyli Bank Spółdzielczy w Otmuchowie oraz firma Ventor. Przedłużono ponownie umowy z firmą Ecolinex oraz RJ Automatyka. Dużym wsparciem finansowym są firmy lokalne i osoby z grupy Biznes na których odkąd pamiętam można zawsze liczyć.
Pozyskane finanse pozwalają na dzień dzisiejszy na stabilniejsze funkcjonowanie  klubu . Nie mniej jednak , koszty utrzymania drużyn, zaopatrzenia w identyczną odzież treningową i wyjściową zawodników, utrzymanie obiektu sportowego w ogólnym znaczeniu są bardzo wysokie i z dnia na dzień wzrastają.
Składam serdecznie podziękowania za dotowanie i dofinansowywanie klubu a w szczególności także za okazywanie wyrazu solidarności i poparcia dla działań klubu MZLKS Czarni Otmuchów.

Co klub oferuje obecnym i potencjalnym sponsorom?

Przede wszystkim otwartość oraz transparentność klubu w każdym obszarze działania. Przy każdej prowadzonej rozmowie staramy się dokładnie wysłuchać potrzeby sponsorów, ale również proponujemy z naszej strony rozwiązania, które naszym zdaniem wpiszą się w profil danej firmy. Najważniejsze jest wzajemne zaufanie, które budujemy od samego początku rozpoczęcia współpracy oraz konsekwentność działań w realizacji  celów. Samorządy , firmy i osoby wspierające sport zyskują w oczach opinii publicznej. Przez swoje działania propagują sport i zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i społeczeństwa.

Jak wygląda współpraca w zarządzie i jak są realizowane założone cele sportowe przez prezesa, zarząd klubu?

Po takim okresie współpracy mogę stanowczo stwierdzić, że jest bardzo dobra. Różnice zdań pomagają w podjęciu prawidłowych decyzji dla dobra klubu.
Cele sportowe klubu są ukierunkowane na pracę z dziećmi i młodzieżą w prowadzonej szkółce piłkarskiej. Stworzyliśmy sztab szkoleniowy oparty na właściwej grupie trenerów, którzy poprzez swój profesjonalizm odpowiednio edukują i rozwijają adeptów piłki nożnej. Przełożyło się to na większe zainteresowanie szkółką piłkarską. Utworzyliśmy dodatkową drużynę orlików młodszych. Szkolenie idzie w dobrym kierunku, dokonaliśmy podziału adeptów szkółki na roczniki przymierzając się do przystąpienia do Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich PZPN i uzyskania poziomu certyfikacji srebrnej gwiazdki. Pozwoli to na podniesienie i ujednolicenie poziomu szkoleniowego grających dzieci i stanie się gwarantem kwalifikacji sztabu szkoleniowego.
Budujące jest to, że atmosfera i relacje są pozytywne w każdej z drużyn , budują ją także rodzice za co im bardzo dziękuje.  Zrobiliśmy pod tym względem krok milowy.
Mam zasadę „nie ilość tylko jakość ma cechować szkolenie w klubie”. Potrzebujemy także czasu i zrozumienia dla dalszych podejmowanych działań.
Duży nacisk szkoleniowy będziemy kierować na juniorów młodszych są to potencjalni zawodnicy do pierwszej drużyny lub drugiej grającej w B klasie w przyszłości.
Przy okazji Informacyjnie w terminie 23-29.07.2023 w ramach współpracy z Metalowcem Łambinowice organizujemy obóz sportowy dla dzieciaków w Kłodzku. Moim zdaniem świetne rozwiązanie dla dzieci chcących aktywnie spędzić czas wakacyjny oraz rozwinąć swoje sportowe umiejętności.

Wyprzedzę pytanie . Pierwsza drużyna seniorów?

Ręce same składają się do oklasków. Kieruje podziękowania do trenera Tomka, kierownika drużyny Łukasza za przygotowanie zawodników do rundy wiosennej i firmie Ecolinex za sponsorowanie pobytu na obozie w Nowej Rudzie w okresie przygotowawczym. Wykonana została przeogromna praca, aby drużyna stała się  monolitem pod każdym względem tzn. sportowym , organizacyjnym a w szczególności mentalnym.  Powtarzam zawsze , jeżeli to się zazębia, jest moc i są wyniki, tabela to odzwierciedla. Drużyna jest młoda, ale z dużym potencjałem co pozwala z optymizmem patrzeć na jej przyszłość.
Awans jest kwestią otwartą, grajmy nadal swoje, czas pokaże. Do końca pozostało jeszcze dużo meczów do rozegrania. Zacytuje trenera „dojechać do końca ligi w optymalnej formie i będziemy się cieszyć jak uda nam się dotrwać do czerwca w miarę z optymalnym składem.”

Trudniejsze pytanie. Sprawa infrastruktury sportowej na obiekcie?

Obiekt sportowy nie jest przystosowany do obecnych realiów trzeba go gruntownie zmodernizować. Lokalizacja blisko jeziora i parku miejskiego z alejami utwardzonymi, to miejsce wręcz wymarzone dla uprawiania sportu i rozmaitej formy rekreacji.
Postanowiliśmy wiec dążyć do etapowego procesu poprawy tych warunków poprzez wnioskowanie i przedstawianie gotowych rozwiązań do UMG Otmuchów dla inwestycji infrastruktury sportowej klubu. Jesteśmy w kontakcie z Panem Burmistrzem mówiąc potocznie na bieżąco w sprawach klubowych.
Pozytywnie został rozpatrzony  wniosek o wybudowanie oświetlenia bocznego boiska  i naprawy siedzisk (ławek) przy boisku za co bardzo dziękujemy.
Przedstawiliśmy także do rozważenia władzom Miasta i Gminy Otmuchów przy założeniach inwestycyjnych związanych z modernizacją całego obiektu koncepcję budowy budynku administracyjno -szatniowo -sanitarnego w technologii kontenerowej, wykonanej przez firmę POLKON S.A, która jest alternatywą dla budownictwa tradycyjnego.
Obecnie w własnym zakresie i nakładami  w budynku szatniowym prowadzone są prace mające na celu podniesienie komfortu użytkowania oraz prace zabezpieczające przed dalszym pogarszaniem się jego stanu.
Ruszyły w obecnej chwili programy rządowe w ramach których, mogą być realizowane inwestycje w zakresie ogólnodostępnych obiektów sportowych służących klubom sportowym. W efekcie jest możliwość powstania kameralnego stadionu, który będzie prawdziwą wizytówką  Miasta i Gminy Otmuchów. Mamy świadomość trudnych czasów dla nowych inwestycji ale i nadzieje, że Pan Burmistrz i Rada Miasta w trybie pilnym podejmie wszelkie działania w ramach przyznanych kompetencji zmierzające do poprawy  warunków bytowych i infrastruktury sportowej na obiekcie sportowym w Otmuchowie  przy ul. Sportowej 1 .
Działania Zarządu Klubu są potwierdzeniem realizacji wyznaczonych celów i wizji prowadzenia klubu Czarni Otmuchów zmierzające do wpisania się w strategię rozwoju miasta Otmuchowa na przyszłe lata.

W imieniu własnym i Zarządu Czarni Otmuchów
Życzę wszystkim radosnych, pełnych ciepła i spokoju Świat Wielkanocnych.