Prezes Zarządu

Kazimierz Siembab

Członek Zarządu

Krystian Kowalczyk

Członek Zarządu

Tomasz Rak

Członek Zarządu

Marcin Janik

Członek Zarządu

Łukasz Biłobran

Członek Zarządu

Mateusz Bednarczyk